Znaleziono : 8
Nr karty
Rodzaj / Temat dokumentu
Nazwa / zakres dokumentu
Data / znak sprawy
8/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
Obwieszczenie
obwieszczenia dotyczące wydania w dniu 22.03.2024r. decyzji o warunkach zabudowy Nr RP.6730.10.2023 dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działek nr 214/12, 214/14 obręb Polnica, gmina Człuchów
0000-00-00
RP.6730.10.2023
7/2024
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powierzchni ziemi
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica – Chrząstowo”.Inwestycja będzie realizowana na
0000-00-00
IN.6220.2.2024.AG
6/2024
Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona powietrza

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 24/4 w obrębie Krępsk, gmina Człuchów”
0000-00-00
IN.6220.1.2024.AG
5/2024
Zobacz szczegóły Polityki, strategie, plany lub programy
Ochrona powierzchni ziemi
Obwieszczenie
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Rychnowy w gminie Człuchów, przyjętego uchwałą Rady Gminy Człuchów
0000-00-00
RP.6721.2.6.2023
4/2024
Zobacz szczegóły Polityki, strategie, plany lub programy
Ochrona powierzchni ziemi
Obwieszczenie
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Rychnowy w gminie Człuchów, przyjętego uchwałą Rady Gminy Człuchów nr LV/405/14 z dnia 25 września 2014 r., w zakresie części te
0000-00-00
RP.6721.2.1.2023
3/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
Obwieszczenie
obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RP.6733.1.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi
0000-00-00
RP.6733.1.2024
2/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powietrza
Decyzja
„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw i Ponownego Użycia Produktów wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym panelami fotowoltaicznymi), na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie, oraz rozbiór
0000-00-00
IN.6220.6.2023.AG
1/2024
Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona powierzchni ziemi
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZŁUCHÓW
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji Nr RP.6730.135.2022 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie części działki nr 276/1 obręb Rychnowy, gmina Człuchów.
0000-00-00
RP.6730.135.2022
Znaleziono : 8
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!