Nr karty: 16/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-11-09 13:03:00
Data modyfikacji : 2023-11-09 13:03:00
Zmodyfikowane przez : Bogusław Lipski
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Wnioski o wydanie decyzji
2.
Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi
3.
Nazwa dokumentu
Obwieszczenie
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws prawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej – Tartak Polnica”. Działki nr 214/12, 214/14 obręb geodezyjny Polnica, gmina Człuchów. Moc farmy fotowoltaicznej będzie wynosiła 0,8 MW.
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
pomorskie
6.
Powiat
człuchowski
7.
Gmina
Człuchów
Sprawa
8.
Znak sprawy
IN.6220.4.2023.AG
9.
Dokument wytworzył
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
15.
Siedziba
16.
Telefon
17.
Email
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
19.
Załączniki
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2023-06-19
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!