Nr karty: 6/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-02-22 14:05:06
Data modyfikacji : 2023-02-22 14:05:06
Zmodyfikowane przez : Katarzyna Gołębiewska
Dokument
1.
Rodzaj dokumentu
Decyzje
2.
Temat dokumentu
Ochrona powierzchni ziemi
3.
Nazwa dokumentu
Obwieszczenie
4.
Zakres przedmiotowy dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr RP.6730.180.2022 dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 1/1, 424/1, 9/7, 10/1, 15/4 w obrębie geodezyjnym Nieżywięć
Obszar którego dokument dotyczy
5.
Województwo
pomorskie
6.
Powiat
człuchowski
7.
Gmina
Człuchów
Sprawa
8.
Znak sprawy
RP.6730.180.2022
9.
Dokument wytworzył
Wójt Gminy Człuchów
10.
Data wpływu dokumentu
11.
Data wydania dokumentu
2023-02-22
12.
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy
13.
Data zatwierdzenia dokumentu
Miejsce przechowywania
14.
Nazwa organu
Urząd Gminy Człuchów
15.
Siedziba
ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów
16.
Telefon
0-59-834-10-01
17.
Email
sekretariat@ugczluchow.pl
18.
Dokument uległ zniszczeniu
NIE
Wersja elektroniczna
Pozostałe informacje
20.
Czy dokument jest ostateczny
TAK
21.
Data zamieszczenia dokumentu
2023-02-22
22.
Uwagi
Zastrzerzenia dotyczące udostepniania informacji
23.
Informacja może być udostepniona
TAK
24.
Podstawa prawna zastrzeżenia udostepnienia
25.
Zakres udostepnienia
Numery kart innych dokumentow w sprawie
26.
Numer sprawy (nr karty/rok)
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!